Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku

— przysłowie tybetańskie

Psychoterapia psychodynamiczna

Pracuję w paradygmacie psychodynamicznym, który wywodzi się z tradycji oraz teorii psychoanalitycznej. Istotą psychoterapii psychodynamicznej jest odkrywanie nieświadomych pragnień, powtarzających się wzorców zachowań czy przekonań powodujących cierpienie - często wywodzących się z naszej przeszłości - oraz ich przepracowanie w bezpiecznej relacji z terapeutą. Dzięki psychoterapii stajemy się bardziej świadomi i otwarci na emocje, lepiej rozumiemy nasze subiektywne konflikty wewnętrzne i uczymy sie je rozwiązywać w dojrzały sposób, umożliwiając sobie podjęcie mądrych i korzystnych życiowo decyzji. Jako psychoterapeuta pracuję w sposób niedyrektywny i skupiając się na życiu psychicznym pacjenta pomagam

mu zrozumieć jego niepowtarzalny świat wewnętrzny. W gabinecie dbam o atmosferę poufności i wzajemnego zaufania oraz szacunku.

Psychoterapia indywidualna jest cyklem regularnych spotkań pacjenta z terapeutą. Sesje terapeutyczne odbywają się w stałym rytmie o częstotliwości dwa razy w tygodniu i trwają po 50 minut. Czas trwania psychoterapii psychodynamicznej jest zależny od diagnozy oraz indywidualnych potrzeb pacjenta i zawiera się w okresie od kilkudziesięciu sesji do kilku lat.

Koszt wizyty

Koszt sesji terapeutycznej (ewentualnie konsultacji psychologicznej) wynosi 120 zł.